Vznik hutniaci techniky

Firma Krejčí Engineering bola založená v roku 1989 a vyrába rotačné stroje pre zhutňovanie betónu. Firma využíva dlhoročných akademických a vedeckých skúseností zakladateľa firmy Ing. Ilju Krejčího. Do roku 2000 boli rotujúce trubky vyrábané súbežne s firmou GEOtest. Od roku 2000 prešla výroba týchto rotujúcich strojov s použitím rotujících trubek v Českej republike výhradne na firmu Krejčí Engineering. Krejčí Engineering pokračovala v ďalšom vývoji technológie zhutňovania materiálov rotáciou. Tento vývoj zahŕňa zhutňovanie betónových zmesí, keramických materiálov a konštrukcii rotujúceho zariadenia. Najpredávanejším zariadením je vibrační stôl, ktorým hlavným rysom je veľmi robustná konštrukcia, ktorá zaručuje životnosť spravidla vyššie ako 10 rokov.

Výroba železničných podvalov

Vibrační stôl je určený na výrobu železničných podvalov, ktoré sú vyrábané v 12 metrov dlhých formách, v každej forme je 6 podvalov. Forma je umiestnená naprieč 3 rotujúcich platní a je uchytená elektromagneticky. Očelovej drôty sú pretiahnuté cez celú dĺžku formy a  forma tátoje vyplnená betónom a zkompaktněna kmitaním. Po vytvrdnutí sú betónové podvaly vybraté z foriem. Předpjaté drôty sú odrezané a hotové podvaly sú dlhé 2 metre.