Kvalifikovaná a skúsená teta

Ak sa rozhodnete osloviť profesionálnu agentúru z dôvodu dozoru nad Vašim potomkom, s najväčšou pravdepodobnosťou k vám príde pestúnka, ktorá so opatrovaním detí má skúsenosti a je pre svoju prácu kvalifikovaná, aspoň v prípade, že oslovíte kvalitné agentúru. Takáto agentúra vám zaistí dohľad, s ktorým budete spokojní. V posledných rokoch sa tieto agentúry na služby akými je dozor nad potomkami rozmnožili. Je ich veľa a zoženiete je vo veľkých i menších mestách. Nevýhodami takejto agentúry sú vyššie ceny. V niektorých agentúrach sa stáva, že zakaždým má nad potomkom dozor iná pestúnka. Nie každému capartovi to vyhovuje. Horšie sa s tým vyrovnávajú predovšetkým menšie a hanblivé ratolesti.

Materské centrá

Materské centrá sú ďalšie alternatívou, ktorá majú so opatrovaním detí skúsenosti. A čo si pod nimi predstaviť? Jedná sa o centrá, ktoré väčšinou zriaďujú matky na materskej dovolenke. Samy sa podieľajú na samospráve i programu. Fungujú na princípe rodinnej svojpomoci. Matky si navzájom vypomáhajú pri dohľade nad potomkami. Okrem toho majú centrá výchovno vzdelávací charakter. Ide o neformálne iniciatívu a od toho sa odvíja aj kvalita centier, čo laicky povedané znamená, že môžete „naraziť“ na dôveryhodná centra, ale nie je to pravidlom.